2° Trofeo "Eduardo D'Ermes"

 

Campitello Matese - 9 Agosto 2009